Podlasie – kraina religijnej różnorodności

Podlasie – kraina religijnej różnorodności

20 sierpnia 2020 Wyłącz przez Sergiusz Kalinowski

Struktura etniczna, kulturowa i religijna Białegostoku

W Białymstoku mieszkają Polacy, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Żydzi i Rosjanie. Nietrudno więc odgadnąć, że w jednym miejscu spotkały się trzy największe religie świata – Chrześcijaństwo, Judaizm oraz Islam. Przy czym każda z tych religii pielęgnuje wyznawców odrębnych doktryn wewnątrz każdej z tych religii.

  • Chrześcijaństwo w przeważającej większości reprezentowane jest przez Katolików (Kościół Rzymskokatolicki, Katolicki Kościół Narodowy w Polsce, Kościół Starokatolicki Mariawitów) lecz Białystok zamieszkują również wyznawcy Prawosławia (największe skupisko w Polsce) Protestanci oraz Luteranie.

          –  Spośród wiernych Prawosławia część wiernych (przeważająca) należy do Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, cześć to tzw.

             Staroobrzędowcy.

         –  Protestanci skupieni są wokół Kościoła Zielonoświątkowego, Kościół Chrześcijan Baptystów oraz Adwentystów Dnia Siódmego. Istnieje

            również kilka zborów protestanckich.

  • Judaizm ma długą (i tragiczną) historię na tych ziemiach. Po licznych pogromach gmina żydowska nie odbudowała się, podobnie, jak w całym kraju tak, jak w okresie przedwojnia. Przed wojną w tym mieście było ok. 100 synagog, obecnie nie jest czynna żadna z nich. Białostoccy Żydzi nie mają obecnie swojej reprezentacji, lecz dbają o skarby kultury i kaźni żydowskiej, pielęgnując pozostałe synagogi i stare kirkuty.
  • Białostoccy Muzułmanie należą do Muzułmańskiego Związku religijnego, i mimo, ze jest ich stosunkowo niewielu, to są bardzo aktywni.

Historyczne miejsca kultu religijnego w Białymstoku i na Podlasiu

W samym Białymstoku zachowało się niewiele zabytków sakralnych. Większość z nich została zniszczona w trakcie działań wojennych.

W stolicy Podlasia warto zwiedzić Zespół Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, złożony z dwóch budynków kościelnych – starego, XVII wiecznego oraz nowego, z początku XX wieku. Budynki wyjątkowo, jako nieliczne nie uległy zniszczeniom wojennym.

Do obowiązkowego programu wycieczki na Podlasiu należy wliczyć niezwykle piękną Cerkiew w Białowieży, a w Kruszynie drewniany Meczet, który jest najstarszym meczetem tatarskim w Polsce.

Żydzi osiedlili się w Tykocinie już w XVI wieku. Cała miejscowość zachowała urbanistyczny układ miasteczka żydowskiego. W obu synagogach mieści się obecnie Muzeum Kultury Żydowskiej.

Wycieczkę śladami kultu religijnego w Białymstoku i na Podlasiu warto połączyć z kontemplacją niezwykłej urody tych ziem.